Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Nieuwe boetetarieven en strafbepalingen vanaf 1 maart 2004

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Nieuwe boetetarieven en strafbepalingen vanaf 1 maart 2004

  Beknopte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen :

  Een groot aantal gewone overtredingen wordt vanaf 1 maart omgezet in zware overtredingen van de 1e, 2e of 3e graad waardoor hun bestraffing aanzienlijk verzwaart.
  De verkeersovertredingen worden dus ingedeeld in vier verschillende categorieën.(K.B. 22-12-2003, B.S. 31-12-2003)

  Zware overtredingen van de derde graad
  Zware overtredingen van de tweede graad
  Zware overtredingen van de eerste graad
  Gewone overtredingen


  Worden ingedeeld bij de zware overtredingen van de derde graad :
  -Onmiddellijke inning: niet mogelijk voor Belgen (300 euro voor buitenlanders)
  -Geldboete rechtbank: 550 tot 2750 euro
  -Intrekking rijbewijs verplicht (8 dagen tot 5 jaar)

  Wettekst
  a) De gedragingen inzake het besturen van een voertuig die rechtstreeks gevaar opleveren voor de andere weggebruikers en die vergelijkbaar zijn met een zware fout.
  Bepaalde overtredingen worden zelden louter uit onachtzaamheid begaan. Daarom worden sommige van deze overtredingen in deze graad ingedeeld. Het gaat onder andere om het feit te hebben ingehaald op een helling wanneer dit verboden was of het feit op een weg waar dit niet is toegestaan een voertuig te hebben voorbijgestoken dat al een ander voertuig aan het inhalen was.

  b) Het niet naleven van de bevelen van een bevoegde persoon.

  c) De gedragingen inzake het besturen van een voertuig waarvan de voorzienbare schadelijke gevolgen doorgaans zeer zwaar zijn, inzonderheid wegens de waarschijnlijkheid een ongeval te veroorzaken.

  d) De toegelaten maximumsnelheid met 40 km/u hebben overschreden of met meer dan 20 km/u in woongebieden, schoolomgevingen en in zones waar de snelheid tot 30 km/u beperkt is.
  Worden ingedeeld bij de zware overtredingen van de tweede graad :
  -Onmiddellijke inning: 175 euro
  -Geldboete rechtbank: 275 tot 2750 euro.
  -Intrekking rijbewijs facultatief.
  Wettekst

  a) De gedragingen inzake het besturen van een voertuig die rechtstreeks gevaar opleveren voor de andere weggebruikers, inzonderheid wegens aangevatte manoeuvres.
  Het betreft bijvoorbeeld het niet naleven van de regels betreffende de voorrang of het kruisen, het hebben uitgevoerd van verboden of gevaarlijke inhaalmanoeuvres, het in gevaar hebben gebracht van een zwakkere weggebruiker,...

  b) De gedragingen inzake nalatigheid ten overstaan van een verkeersteken of een voorschrift dat aan de bestuurder een gedraging oplegt om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer te verzekeren.
  In dit opzicht moet de aandacht worden gevestigd op bepaalde fundamentele verkeerstekens zoals het verkeersbord C 24, rode verkeerslichten of vaste oranje verkeerslichten, volle witte lijnen,...

  c) De toegelaten maximumsnelheid met 20km/u tot 40 km/u hebben overschreden en de maximumsnelheid met 10km/u hebben overschreden in woongebieden, schoolomgevingen en in zones waar de snelheid tot 30 km/u beperkt is.

  d) De gedragingen inzake fraude betreffende de inschrijving van voertuigen of de identificatie ervan.  Worden ingedeeld bij de zware overtredingen van de eerste graad :
  -Onmiddellijke inning: 150 euro
  -Geldboete rechtbank: 275 tot 1375 euro
  -Intrekking rijbewijs facultatief
  Wettekst

  a) De gedragingen inzake het besturen van een voertuig die hinder of onrechtstreeks gevaar opleveren voor de zwakste weggebruikers of de gedragingen inzake het gebruik van een voertuig die als gevolg hebben dat zij de verdeling van de openbare ruimte schaden, inzonderheid door een ongepaste plaatsinname.
  In deze categorie vindt men gedragingen zoals parkeren op oversteekplaatsen (zebrapaden, fietspaden,...), op zones die zijn gereserveerd voor bepaalde personen (plaatsen gereserveerd voor personen met een beperkte mobiliteit,...) of het rijden met voertuigen in zones waar deze voertuigen niet zijn toegelaten.

  b) Het feit dat gebruikers van voertuigen hun voertuig niet beheersen, anderen onrechtstreeks in gevaar brengen of elkaar wederzijds hinderen.

  c) De toegelaten maximumsnelheid met 10km/u hebben overschreden, behalve in woongebieden, schoolomgevingen en in zones waar de snelheid tot 30 km/u beperkt is.

  d) De gedragingen inzake de inschrijving die van die aard zijn dat zij de overtreders toelaten zich aan vervolging te onttrekken.
  Het betreft bijvoorbeeld het niet terugsturen van het kentekenplaat binnen de opgelegde termijnen. Deze gedraging kan een bestuurder in staat stellen te rijden met een kenteken dat het niet mogelijk maakt hem te identificeren in het geval van een overtreding.  ALLE ANDERE (gewone) overtredingen (enkel wegcode, K.B. 01-12-1975):
  -Onmiddellijke inning: 50 euro
  -Geldboete rechtbank: 55 tot 1375 euro.
  Oprichter 2fast4u 2004
  #From CB500 -> CBR900/Fireblade streetfighter to Honda CB1000r 2010 &cbr600 Stuntbike - @@

  -------------------------------------------
  hoe gekker hoe liever
  -------------------------------------------
Working...
X