Als blijkt dat jij de motor te goeder trouw hebt gekocht ga ik er vanuit dat jij die motor terug gaat krijgen. Ik zou alvast een schrijven maken dat je...