Naar aloude traditie ben ik bij de paasrit aanwezig.
Voorrijder vlot-sportief-toeristisch